Gunnars Maskiner AB

Välkommen !


Vi vill vara våra kunders viktigaste samarbetspartners! Med Personligt engagemang vill vi bli ett naturligt val! 2005 tog vi ett antal strategiska beslut i Gunnars Maskiner, efter en omvärldsanalys både på global och lokal nivå som grund gjorde vi en långsiktig plan för företagets fortsatta utveckling. Vi vill jobba med den mest engagerade personalen i branschen samtidigt som vi vill vara attraktiva för alla typer av kunder, inom lantbruk, kommun, fastighetsskötsel samt entreprenörer.

Relation (Vi vill att våra kunder litar på oss både på ett professionellt och personligt plan). 

Trygghet (Vi skall vara starka både organisatoriskt och ekonomiskt.

Totalekonomi (Samarbete med oss ska ge ökad lönsamhet för kunden)

Vi har spännande planer inför framtiden, det kommer att sätta en ny standard för service och tillgänglighet i branschen. Vår övertygelse är att jobba med få dominerande varumärken i världsklass, då vi säkerställer en god service och tillgänglighet på de produkter vi marknadsför. Personalen är vår största tillgång, vi vill vara den bästa arbetsgivaren i branschen där vår personal känner stolthet för sitt yrke samtidigt som alla har möjlighet till individuell utveckling inom företaget. 

Våra kunder har sett hur vi sakta men säkert utvecklat våra anläggningar till att bli några av de mest effektiva på marknaden. Samtidigt har vi utvecklat vår organisation till att vara närmare våra kunder. Vi har genom våra specialiserade mekaniker och våra produktspecialister fått en mer professionell relation där vi ger våra kunder en trygghet och en tillgänglighet anpassad för kundens behov. 

Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder för att motsvara de förväntningar de har av oss nu och i framtiden, därför jobbar vi ständigt med förbättringar inom företaget. Tack för att ni ger oss ert förtroende.

Martin Gunnarsson, vd/ägare

www.gunnarsmaskiner.se

martin.gunnarsson@gunnarsmaskiner.se

Produktrubrikerna

https://www.gronyte.com/reg.php?task=Register&page=0&match=&soknamn=Gunnars+Maskiner&sokort=&sokord=&Rubrik_nr=&antal=49&skicka=S%F6k