Tag din plats på grönytemarknaden !

Vi hjälper till med publiceringen, informerar om vilka företag som är aktiva inom vilka produktområden på grönytemarknaden (nätkatalogen), presenterar produkter och händelser i företagen (nätvideos), skickar redaktionellt till målgrupperna inom grönyta (nättidningen).


Vi har hållit på att berätta om park och utemiljö i mer än tjugofem år och kommit fram till att de tre kanalerna som vi har innebär maximal exponering till marknaden för våra partners, grönyteföretagen: nätkatalogen, leverantörsregistret över alla aktiva inom grönyta, nättidningen som riktas till grönytesektorns användare och som  berättar om nyheter, nätdemos, intervjuer om produkter och tjänster som fortsätter att attrahera tittare så länge videon ligger kvar på Youtube m fl.

Nätkatalogen (leverantörsregistret) - www.gronyte.com

Nättidningen - https://grönyta.com

Nätdemoshttps://www.youtube.com/c/JanArvidsonBG/videos